CD Zlatého slnka krásny beh

Najkrajšie piesne z evanjelického spevníka v romantickej úprave pre sólo husle, sólo klavír, symfonický orchester a rytmiky

Braňo Hronec - Zlatého slnka krásny beh (1998)

 1. Suita č. 1 - Suite no. 1
 2. Suita č. 2 - Suite no. 2
 3. Suita č. 3 - Suite no. 3
 4. Suita č. 4 - Suite no. 4
 5. Suita č. 5 - Suite no. 5
 6. Suita č. 6 - Suite no. 6
 7. Suita č. 7 - Suite no. 7
 8. Suita č. 8 - Suite no. 8
 9. Suita č. 9 - Suite no. 9
 10. Suita č. 10 - Suite no. 10
 11. Suita č. 11 - Suite no. 11