LP Československý Jazz 1965

Ferdinand Havlík Se Svým Orchestrem Reminiscence 4:50
Junior Trio U Dunaja, U Prešpurka 2:10
Junior Trio Ej, Vyletěl Fták 4:25
Ivo Preis Trio Jazzové Štúdie (I. Animato — II. Adagio — III. Allegro Moderato, Ben Ritmico) 6:55
SHQ Radujme Se, Veselme Se 4:50
Studijní Skupina Tradičního Jazzu Harlémské Nešpory 3:00
Jazzový Orchestr Čs. Rozhlasu Rytmy A Témbry 7:05
SHQ Novověcné Variace 4:35
Jazzové Kvarteto Ladislava Gerhardta Zamyslenie 4:30
Gustav Brom Se Svým Orchestrem Ornis 4:30